Projekti

Instituti Kosovar për Kërkim dhe Zhvillim të Politikave (KIPRED) së bashku me partnerin zbatues për rajonin e Pejës, OJQ “Syri i Vizionit” (SiV), janë duke realizuar projektin “Përmbushja e kërkesave të BE-së për qeverisje të mirë, për Integrimin e mëtejshëm Evropian të Kosovës”. Ky projekt përkrahet dhe financohet nga Komisioni Evropian, Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë.

Lexo më shumë

Partnerët